Za potrebe studije o alfa-tokoferolu ( formi vitamina E ) i beta-karotenu u prevenciji raka, Američki nacionalni institut za rak udružio se sa Nacionalnim institutom za zdravlje i socijalnu zaštitu Finske, te su od 1985. do 1993. vršili ispitivanje prevencije raka. Cilj studije bio je da se utvrdi da li određeni vitaminski dodaci mogu sprečiti rak pluća i druge oblike raka u grupi od 29.133 muškarca iz Finske. Učesnici su bili pušači, stari između 50 i 69 godina. Uzimali su, tokom pet do osam godina, jednu pilulu dnevno koja je sadržala jedno od sledećeg: 50 mg vitamina E, 20 mg beta-karotena, oboje ili placebo. Vitamin E i beta-karoten su odabrani zato što su ranije studije povezale visok dijetetski unos i visok nivo u serumu ovih mikronutrijenata sa smanjenim rizikom od raka, naročito raka pluća. Obe materije su antioksidansi za koje se smatra da mogu sprečiti karcinogena oštećenja DNK i drugih ćelijskih sistema.beta-carotene-safe-during-prostate-cancer-treatment_300

Istraživanje je sprovedeno u Finskoj zbog visoke stope obolevanja od raka pluća kod muškaraca u toj zemlji, uglavnom zbog pušenja. Osim toga, Finska ima klinički sistem za otkrivanje i lečenje bolesti pluća, uglavnom tuberkuloze, preko kojeg je regrutovala pušače da učestvuju u studiji. Takođe postoji i nacionalni registar za rak, koji beleži sve slučajeve raka otkrivene u toj zemlji, što je od velike važnosti za ovako veliko istraživanje. Finkinje nisu bile uključene u studiju jer je njihova stopa pojave raka pluća znatno niža nego kod Finaca. U 1985. godini godišnja stopa pojave raka pluća, usaglašena sa starosnom dobi, kod muškaraca je bila 67 slučajeva na 100.000 osoba, a kod žena samo 8 slučajeva na 100.000

OVDE možete pročitati o novoj studiji koja bi u budućnosti mogla da pomogne ljudima koji boluju od kancera.

Učesnici su počeli da uzimaju preparate 1985. godine i uzimali su ih do aprila 1993. U tom trenutku beta-karoten je stajao prilično loše: muškarci koji su ga uzimali kao dodatak imali su za 18% veću pojavu raka pluća i za 8% veću ukupnu smrtnost. Slično se, nažalost, desilo i sa grupom koja je uzimala i beta-karoten i vitamin E. Što se tiče samog vitamina E, stvari nisu bile tako jasne. Izgleda da ovaj vitamin nije uticao na pojavu raka pluća niti na ukupnu smrtnost, ali bilo je znakova da utiče na druge aspekte zdravlja. Među onima koji su uzimali samo vitamin E bilo je za 32% manje slučajeva raka prostate i za 41% manje smrtnosti od raka prostate. No, bila je i jedna začkoljica: smrt od moždanog udara, što je oštećenje mozga zbog pucanja krvnog suda, bila je povećana za 50% kod onih koji su uzimali vitamin E, a naročito kod onih koji su pritom bolovali od hipertenzije.medicine--621x414

O prevenciji malignih oboljenja možete pročitati OVDE

Srećom, naučnici nisu izgubili interesovanje za ovu priču čim je aktivni deo opita završen. Nastavili su da prate svoje učesnike još četrnaest godina, sve do decembra 2007, koristeći podatke iz nacionalnog registra Finske. Želeli su da saznaju više, i došli su do rezultata koji teraju na razmišljanje:

  • Tokom osam godina kontrole, grupa koja je uzimala beta-karoten imala je za 7% veću ukupnu stopu smrtnosti nego muškarci koji su uzimali placebo. No, ovo povećanje bilo je uglavnom ograničeno na prvih četiri do šest godina kontrole; tokom poslednje dve godine ukupna stopa smrtnosti bila je slična onoj kod ljudi koji nisu uzimali beta-karoten. U grupi s beta-karotenom veća stopa smrtnosti tokom dvadeset i dve godine praćenja bila je posledica kardiovaskularnih bolesti i raka pluća. Veća stopa smrtnosti tokom osmogodišnjeg perioda aktivnog uzimanja preparata bila je posledica isključivo kardiovaskularnih bolesti.
  • Povećan rizik za rak pluća, koji se javio kod osoba koje su uzimale beta-karoten, počeo je da opada ubrzo pošto su prestali sa uzimanjem ovog vitamina, i u roku od četiri godine izjednačio se sa placebo grupom.
  • Niža stopa pojave raka prostate kod učesnika koji su uzimali dodatni vitamin E tokom opita vratila se skoro na normalu ubrzo po završetku opita, ali ostala je niža nego kod placebo grupe tokom svih šest godina dodatnog praćenja.

Zaključeno je da su negativne posledice beta-karotena i pozitivne posledice dodatnog uzimanja vitamina E uglavnom nastali tokom perioda naknadnog praćenja. Ako biste stvarno pažljivo razmotrili ove zaključke, primetili biste da postoji simetrija u vremenskim periodima tokom i posle opita. To jest, vreme koje je bilo potrebno da se pojavi povećana stopa raka pluća i smanjena stopa raka prostate slično je vremenu koje je bilo potrebno da pozitivni i negativni uticaji prestanu. Otkako je opit završen, nije primećeno nikakvo pozitivno dejstvo na rak ili smrtnost.

izvor: „The End Of Illness“ – Dr David B. Agus