To je individualna kategorija. Zavisi dosta od specifičnosti samog problema i od postavljenih ciljeva. Neke statistike pokazuju da je nakon 10 seansi moguće rekapitulirati prve osetljive promene u odnosu na početak terapije, ali da se prave suštinske promene postižu tek nakon 20 do 40 terapijskih seansi. Na terapiju je moguće dolaziti i duže od ovog perioda.