Ovoga puta u vidu kratkog intervjua sa dve američke doktorke Natali Azar i Andree King, pokušavamo da dođemo do odgovora na pitanje: kakav je uticaj elektronskih cigareta po naš organizam i na naše zdravlje?

Dr Azar, elektronske cigarete ne sadrže duvan?

One ne sadrže duvan, ali imaju u sebi nikotin, koji je sastavni deo duvana. U elektronskoj cigareti on se nalazi u vidu tečnosti, kao tečni nikotin. Glavni problem predstavlja pitanje: koliko se tačno količinski nalazi nikotina u elektronskoj cigareti? Ti podaci variraju od proizvođača do proizvođača. Takođe, mi ne znamo da li je ta količina veća ili manja u odnosu na običnu cigaretu. I najvažnije pitanje na koje nemamo odgovor je: kako elektronska cigareta deluje na naša pluća?

Znamo koliko obične cigarete deluju štetno po naš organizam. Kakvo je dejstvo elektronskih cigareta?

Moramo imati na umu da su elektronske cigarete u upotrebi jedva jednu deceniju. To je jako malo vremena da bi mi dobili adekvatne odgovore kako one deluju po naše zdravlje. Ne postoji dovoljan broj studija koje nam mogu dati pouzdane odgovore. Trenutno najbliža tom odgovoru je studija kardio – pulmonalnog testiranja. Ova studija pomno prati dejstvo elektronskih cigareta na pluća i kardiovaskularni sistem kod osoba koje puše isključivo elektronske cigarete. Za sada još uvek nema pouzdanih ni pozitivnih, a ni negativnih rezultata. Epidemiološki gledano, potrebno je duže vreme da bi dobili ove odgovore.

Šta nam još možete reći o tečnom nikotinu?

Apsolutno nije bitno u kom obliku se nalazi. Nikotin je nikotin. Kod dece može da bude uzrok smrti samo jedna progutana, kafena kašičica tečnog nikotina! Postoji veliki broj prijavljenih trovanja tečnim nikotinom kod dece mlađe od pet godina u Americi.

Šta se dešava sa dimom iz elektronske cigarete?

U elektronskoj cigareti se nalazi ketridž. Taj ketridž je ispunjen sa tečnim nikotinom. Pored nikotina u toj tečnosti se nalaze veštački ukusi, aditivi, propilen glikol … Cigareta se zagreva na izuzetno visokoj temperaturi, stvara paru i ta para dospeva u pluća. Para koja se izbacuje iz pluća u spoljašnju sredinu sadrži formaldehid! Tako da imamo i određeni uticaj tog dima na pasivne pušače.

Dr King, proučavali ste tokom svoje karijere uticaj cigareta, duvana, nikotina i njegov uticaj zavisnosti, a tokom cele ove godine ste se fokusirali na elektronske cigarete. Koliko su elektronske cigarete dobre za odvikavanje od pušenja?

Po mom mišljenju nisu dobre, iako postoje ljudi koji su prestali da puše uz pomoć elektronskih cigareta. Ja, kao specijalista za bolesti zavisnosti, ne savetujem mojim pacijentima iz razloga nedovoljnog poznavanja štetnih dejstava elektronskh cigareta. Ne želim da moji pacijenti budu zamorčići u eksperimentu. Postoje podaci do kojih smo došli, a koji pokazuju kako pasivni pušači elektronskih cigareta počinju da puše obične cigarete! Problem je u tome što ne znamo kakav je sadržaj te pare koja se izbacuje iz elektronske cigarete, jer se ona razlikuje od proizvođača do proizvođača, i kakav je njen uticaj na pušače i pasivne pušače. 

izvor: doctoroz.com