Karcinom debelog creva je drugi po učestalosti karcinom u Evropi. Jedna epidemiološka studija pokazala je da učestalost karcinoma debelog creva u Srbiji iznosi oko 45/100.000 stanovnika, što je veoma blizu stopi učestalosti ove bolesti u razvijenim evropskim zemljama.

www.coloncancerstages.org

www.coloncancerstages.org

Ko može da oboli od karcinoma debelog creva?
Od kolorektalnog karcinoma može da oboli praktično svako, međutim najčešće se javlja kod ljudi starijih od 50 godina, a rizik od obolevanja od ove bolesti, i kod muškaraca i kod žena, raste sa godinama. Smatra se da više faktora utiče na pojavu raka debelog creva: nasledna sklonost, način ishrane, režim života, razne vrste stresa i starosna dob preko 50 godina. Većina karcinoma debelog creva nastaje kao posledica maligne promene polipa debelog creva (adenom-karcinom sekvenca).

Da li postoji visok rizik da obolite od ove opasne bolesti?


Postoji visok rizik da obolite od ove bolesti ukoliko ste vi ili vaš bliski rođak već imali polip ili tumor rektuma ili debelog creva. Takođe, visok rizik postoji u slučaju da bolujete od neke forme hronične zapaljenske bolesti creva (Kronova bolest ili ulcerozni kolitis), ili od naslednog oboljenja debelog creva (familijarna polipoza, Peutz-Jeghers-ov sindrom, juvenilna polipoza). Trebalo bi da konsultujete svog lekara ako mislite da ste u grupi onih sa visokim rizikom. U tom slučaju bi bilo indikovano da se podvrgnete ranijim i češćim kontrolama.

www.millersurgery.co.uk

www.millersurgery.co.uk

Screening testovi za rak debelog creva su:

1. Pregled stolice na okultno (skriveno) krvarenje – karcinom ili polipi debelog creva često izazivaju krvarenje, a ovaj laboratorijski test nam služi da otkrijemo tragove krvi u stolici koji nisu vidljivi golim okom. Preporučije se posle 40. godine života jedanput godišnje svim ljudima koji nemaju porodičnu istoriju karcinoma debelog creva. Ukoliko je neko u porodici imao karcinom debelog creva, u cilju rane dijagnostike savetuje se kolonoskopija i to 10 godina pre godina u kojima je otkriven karcinoma kod bliskog srodnika.

2. Kolonoskopija – je vrsta pregleda u kojoj se optičkim instrumentom – kolonoskopom pregleda cela dužina debelog creva. Pregled zahteva pripremu da bi se očistilo debelo crevo a može se uraditi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji čime se neugodnost ovog pregleda izbegava. U toku pregleda je moguće uraditi biopsiju i uzeti materijal za patohistološku analizu. Ukoliko se naiđe na polip u debelom crevu, on se u istom aktu može ukloniti. Kolonoskopija se savetuje kao obavezni pregled posle 50. godine života i ukoliko je nalaz uredan treba je ponavljati jednom u 10 godina.

U medjuvremenu treba raditi jednom godišnje pregled stolice na okultno krvarenje (iz 3 uzastopna uzorka stolice).

Bel Medic – vodič za očuvanje zdravlja