Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija se odvija “jedan na jedan” u sigurnom okruženju i sa zagarantovanom diskrecijom. Inicijalni intervju se vrši pri prvom susretu kada klijent i psihoterapeut definišu teme kojima će se baviti i tokom kog perioda, nakon što zajedno utvrde da li je psihoterapija indikovana. Prvi susret se ogleda u prikupljanju informacija o simptomima, o okruženju, porodici, poslu, školi … Potrebno je da terapeut napravi skicu vašeg polja i sistema iz koga dolazite da bi vas bolje razumeo. Tokom tog prvog susreta individualne psihoterapije se dogovarate oko dinamike viđanja, cene, pravila, etike.

Bitno je da u radu postoji kontinuitet i idelno je da ne prekinete sa psihoterapijom čim osetite boljitak. Budite svesni da je terapija proces, da zahteva vreme, vaše angažovanje, da je nekada bolno, nekada zanimljivo i lako i da se proces promene odvija i između dve seanse a ne samo tokom nje.

Seansa traje 60 minuta i zakazuje se telefonom.

POGLEDAJTE VIŠE O PSIHOTERAPIJSKIM TEHNIKAMA KOJE KORISTIM

PSIHOTERAPIJSKE TEHNIKE

POGLEDAJTE SVE TERAPIJSKE TEHNIKE

POGLEDAJTE VIŠE O PSIHOTERAPIJSKIM TEHNIKAMA KOJE KORISTIM

PSIHOTERAPIJSKE TEHNIKE

POGLEDAJTE SVE TERAPIJSKE TEHNIKE

Kontaktirajte me

Uvek sam tu za Vas. Iskoristite neki od kontakt metoda ispod i javite mi se da porazgovaramo.

dr Marko Jovašević

Savetodavni psihoterapeut
+381 64 8705633