Project Description

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija se odvija “jedan na jedan” u sigurnom okruženju i sa zagarantovanom diskrecijom. Inicijalni intervju se vrši pri prvom susretu kada klijent i psihoterapeut definišu teme kojima će se baviti i tokom kog perioda, nakon što zajedno utvrde da li je psihoterapija indikovana. Prvi susret se ogleda u prikupljanju informacija o simptomima, o okruženju, porodici, poslu, školi … Potrebno je da terapeut napravi skicu vašeg polja i sistema iz koga dolazite da bi vas bolje razumeo. Tokom tog prvog susreta individualne psihoterapije se dogovarate oko dinamike viđanja, cene, pravila, etike.

Bitno je da u radu postoji kontinuitet i idelno je da ne prekinete sa psihoterapijom čim osetite boljitak. Budite svesni da je terapija proces, da zahteva vreme, vaše angažovanje, da je nekada bolno, nekada zanimljivo i lako i da se proces promene odvija i između dve seanse a ne samo tokom nje.

Seansa traje 60 minuta i zakazuje se telefonom.

Zakazivanje

Email

Lokacija

Psihoterapijski pravci i tehnike

Problemi kojima se bavim

Ispod su vrste problema u vezi kojih možete dobiti stručnu pomoć.

 • Anksioznost
 • Depresivni sindrom

 • Panična reagovanja

 • Bes

 • Problemi u ponašanju

 • Poremećaji ishrane

 • Gojaznost

 • Alkoholizam

 • Pušenje

 • Zavisnost od Interneta

 • Problemi sa kockanjem

 • Bipolarni poremećaj

 • Razvod

 • Raskid

 • Ljubavni problemi

 • Psihički problemi hroničnih bolesnika

 • Poremećeni porodični odnosi

 • Bračne krize

 • Problemi pri pokušaju začeća

 • Problemi pri učenju

 • Problemi sa adolescentima

 • Fobije

 • Psihički problemi osoba obolelih od karcinoma

 • Nedostatak samosvesnosti

 • Kreativni blokovi

 • Agorafobija

 • Nesnalaženje u radu pod pritiskom

 • Izbori u karijeri

 • Problemi u komunikaciji

 • Opsesivno kompulsivni poremećaj

 • Šopingmanija

 • Poremećaji samokontrole

 • Problemi nastali usred loših navika

 • Problemi sa praštanjem

 • Edukacija iz opšte zdravstvene prevencije

 • Problemi LGBT populacije

 • Migrantski problemi

 • Ljubomora

 • Kriza srednjih godina

 • Psihički problemi ratnih veterana

 • Burnout sindrom

 • Psihički problemi stresnih poslova

 • Psihički problemi kao pozadina menadžerske alopecije

 • Rasizam

 • Finansijski problemi

 • Perfekcionizam

 • Postraumatski stresni sindrom

 • Predrasude i diskriminacija

 • Problemi vezani za pogrešno shvatanje religije

 • Problemi u školi

 • Nedostatak samopouzdanja

 • Neprihvatanje kritike

 • Sexualni problemi

 • Sexualna zavisnost

 • Poremećaji sna

 • Migrene

 • Narcizam

 • Sram

 • Poremećaji poverenja

 • Spiritualizam

Ukoliko želite da zakažete sastanak molim Vas kontaktirajte me.

KONTAKTIRAJTE ME