Project Description

ONLINE PSIHOTERAPIJA

U odnosu na tradicionalni oblik psihoterapije, zajedničke prednosti online, e- mail i telefonskog savetovanja su da pružaju pojedincima isti nivo podrške i poverljivosti kao i u kontaktu licem u lice sa kvalifikovanim savetnikom ili psihoterapeutom. Efektivnost online savetovanja i psihoterapije se prati zadnjih desetak godina i rezultati pokazuju da je jednako ako ne i više efikasna.

Online psihoterapija je idealna za ljude koji imaju depresiju, anksioznost, panične napade, fobiju, socijalnu fobiju, anoreksiju, probleme sa spavanjem i druge psihološke smetnje koje utiču na svakodnevno funkcionisanje.

Velika prednost online savetovanja i psihoterapije je u tome što je klijent u mogućnosti da učestvuje u psihoterapijskom odnosu na maternjem jeziku. To je pre svega važno za one koji žive u stranim državama, gde je teško naći terapeuta koji govori istim jezikom kao i klijent.

Online psihoterapija štedi vreme za odlazak i dolazak kod terapeuta. Omogućuje pružanje usluga i onim klijentima koji su nepokretni, vezani za krevet. Dostupna vam je psihoterapija iako se nalazite fizički daleko od psihoterapeuta, bez obzira na geografsku udaljenost psihoterapeuta.

Odlična je i za brzo reagovanje u kriznim situacijama, kao i između psihoterapijskih seansi. Onlajn psihoterapija može se koristiti putem raznih aplikacija: Skype, Viber, Whats App, FaceTime, Line…

Zakazivanje

Email

Lokacija

Psihoterapijski pravci i tehnike

Problemi kojima se bavim

Ispod su vrste problema u vezi kojih možete dobiti stručnu pomoć.

 • Anksioznost
 • Depresivni sindrom

 • Panična reagovanja

 • Bes

 • Problemi u ponašanju

 • Poremećaji ishrane

 • Gojaznost

 • Alkoholizam

 • Pušenje

 • Zavisnost od Interneta

 • Problemi sa kockanjem

 • Bipolarni poremećaj

 • Razvod

 • Raskid

 • Ljubavni problemi

 • Psihički problemi hroničnih bolesnika

 • Poremećeni porodični odnosi

 • Bračne krize

 • Problemi pri pokušaju začeća

 • Problemi pri učenju

 • Problemi sa adolescentima

 • Fobije

 • Psihički problemi osoba obolelih od karcinoma

 • Nedostatak samosvesnosti

 • Kreativni blokovi

 • Agorafobija

 • Nesnalaženje u radu pod pritiskom

 • Izbori u karijeri

 • Problemi u komunikaciji

 • Opsesivno kompulsivni poremećaj

 • Šopingmanija

 • Poremećaji samokontrole

 • Problemi nastali usred loših navika

 • Problemi sa praštanjem

 • Edukacija iz opšte zdravstvene prevencije

 • Problemi LGBT populacije

 • Migrantski problemi

 • Ljubomora

 • Kriza srednjih godina

 • Psihički problemi ratnih veterana

 • Burnout sindrom

 • Psihički problemi stresnih poslova

 • Psihički problemi kao pozadina menadžerske alopecije

 • Rasizam

 • Finansijski problemi

 • Perfekcionizam

 • Postraumatski stresni sindrom

 • Predrasude i diskriminacija

 • Problemi vezani za pogrešno shvatanje religije

 • Problemi u školi

 • Nedostatak samopouzdanja

 • Neprihvatanje kritike

 • Sexualni problemi

 • Sexualna zavisnost

 • Poremećaji sna

 • Migrene

 • Narcizam

 • Sram

 • Poremećaji poverenja

 • Spiritualizam

Ukoliko želite da zakažete sastanak molim Vas kontaktirajte me.

KONTAKTIRAJTE ME