Project Description

REBT PSIHOTERAPIJA

Ona spada u tzv.kognitivističke terapije. Pored nje, tu spada i kognitivno-bihejvioralna terapija (A.Bek).

Osnivač REBT-a je A.Elis. U osnovi njenog sistema leži pretpostavka da psihološki problemi ne proizilaze iz spoljnog stresa, već iracionalnih ideja koje ljudi imaju o svetu. Kako emocionalne posledice proizilaze iz sistenam uverenja i verovanja određene osobe, zadatak terapeuta jeste upravo rad na njima (otud „kognitivno“ u nazivu).

Terapeutov zadatak se uglavnom sastoji u otkrivanju i napadanju tih iracionalnih, samoporažavajućih i nerealističnih verovanja i njihovo zamenjivanje racionalnijim, logičnijim i funkcionalnijim načinima mišljenja.

REBT terapeut je izuzetno aktivan, demonstrativan, ali i konfrontirajući. Elis je insistirao baš na takvoj upotrebi snažne, direktne komunikacije kojom se klijent navodi da odustane od iracionalnih ideja kojima sam sebe sputava.

Jedna od važnih karakteristika ovog pravca jeste što terapija ne traje dugo, ali je vrlo intenzivna.

Istraživanja su pokazala da ovi pravci mogu postići sjajne uspehe npr. u lečenju nekih tipova depresije. Ali baš zbog toga što je REBT vrlo konfrotativan i direktan, ne mora biti dobar izbor za sve klijente. On je sjajan izbor za one klijnete kojima ovakav stil i tempo rada prijaju i u skladu su sa njihovim konceptima o tome kako terapija treba da izgleda.

Zakazivanje

Email

Lokacija

Psihoterapijski pravci i tehnike

Problemi kojima se bavim

Ispod su vrste problema u vezi kojih možete dobiti stručnu pomoć.

 • Anksioznost
 • Depresivni sindrom

 • Panična reagovanja

 • Bes

 • Problemi u ponašanju

 • Poremećaji ishrane

 • Gojaznost

 • Alkoholizam

 • Pušenje

 • Zavisnost od Interneta

 • Problemi sa kockanjem

 • Bipolarni poremećaj

 • Razvod

 • Raskid

 • Ljubavni problemi

 • Psihički problemi hroničnih bolesnika

 • Poremećeni porodični odnosi

 • Bračne krize

 • Problemi pri pokušaju začeća

 • Problemi pri učenju

 • Problemi sa adolescentima

 • Fobije

 • Psihički problemi osoba obolelih od karcinoma

 • Nedostatak samosvesnosti

 • Kreativni blokovi

 • Agorafobija

 • Nesnalaženje u radu pod pritiskom

 • Izbori u karijeri

 • Problemi u komunikaciji

 • Opsesivno kompulsivni poremećaj

 • Šopingmanija

 • Poremećaji samokontrole

 • Problemi nastali usred loših navika

 • Problemi sa praštanjem

 • Edukacija iz opšte zdravstvene prevencije

 • Problemi LGBT populacije

 • Migrantski problemi

 • Ljubomora

 • Kriza srednjih godina

 • Psihički problemi ratnih veterana

 • Burnout sindrom

 • Psihički problemi stresnih poslova

 • Psihički problemi kao pozadina menadžerske alopecije

 • Rasizam

 • Finansijski problemi

 • Perfekcionizam

 • Postraumatski stresni sindrom

 • Predrasude i diskriminacija

 • Problemi vezani za pogrešno shvatanje religije

 • Problemi u školi

 • Nedostatak samopouzdanja

 • Neprihvatanje kritike

 • Sexualni problemi

 • Sexualna zavisnost

 • Poremećaji sna

 • Migrene

 • Narcizam

 • Sram

 • Poremećaji poverenja

 • Spiritualizam

Ukoliko želite da zakažete sastanak molim Vas kontaktirajte me.

KONTAKTIRAJTE ME